Jste zde

Národní muzeum si odvezlo děčínskou zámeckou knihovnu zpět do svých depozitářů

Národní muzeum si odvezlo děčínskou zámeckou knihovnu zpět do svých depozitářů
Tisková zpráva Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti
23. února 2023

Minulý týden jsme obdrželi znepokojivou informaci, že se Národní muzeum chystá z expozice děčínského zámku odvézt zapůjčenou thunovskou knihovnu zpět do svých depozitářů. V těchto dnech se tato těžko uvěřitelná zpráva stala bohužel skutečností. V pondělí 20. února 2023 přijeli do Děčína pracovníci Oddělení zámeckých knihoven Národního muzea, aby začali hodnotný soubor knih připravovat k transportu do bezpečí. Dnes 23. února 2023 byly knihy odvezeny.

Na počátku tohoto rozhodnutí stojí ztráty v zapůjčeném knihovním fondu, které pracovníci Národního muzea odhalili během inventury v roce 2022. Odvoz knihovny svědčí nejen o vážných pochybeních současné správy zámku, jako je špatná evidence zapůjčeného majetku, nedůsledná bezpečnostní opatření, ale také o jejím komunikačním a manažerském selhání.

Kořeny situace, která nyní na zámku nastala, leží v roce 2019, kdy koalice ANO (primátor Jaroslav Hrouda, náměstek Jiří Anděl) a Náš Děčín (náměstek Vladislav Raška) zlikvidovala pod lživými záminkami úspěšnou a kompetentní správu objektu v čele s Ivetou Krupičkovou. V narychlo vyhlášeném výběrovém řízení tehdy rada města vybrala jako novou ředitelku Miroslavu Poskočilovou, spojenou s jednou z vládnoucích stran. Zámek Děčín tím přišel o odborníky, prestiž, důvěryhodnost a zároveň o pozitivní étos budovaný tři desítky let.

Thunovská knihovna byla do Děčína vrácena v roce 2018. Byla to tehdy velká sláva a společenská a kulturní událost, neboť se jednalo o završení dlouhodobé práce mnoha lidí z řady institucí. Od počátku 90. let se vedla ve městě i v odborných kruzích složitá debata o způsobu opravy zdevastované památky a její budoucí náplni. Klíčové bylo začít ji dobře opravovat, aby se architektuře zámeckého areálu vrátil někdejší lesk. Souběžně s tím se odehrávalo úsilí o to, co bychom mohli nazvat kulturní restitucí. Šlo o navázání zpřetrhané paměti a historických souvislostí a mravenčí dohledávání artefaktů a celých kolekcí ze slavných zámeckých sbírek. Městskému zámku se podařilo navázat plodnou spolupráci s předními českými a zahraničními kulturními institucemi a zařadit se mezi respektované památkové objekty s kvalitní a odborně zdatnou správou. Na zámek začali proudit turisté a stal se také kulturním a společenským centrem města.

Častokrát jsme slýchávali, že celý ten zámecký příběh, odvíjejí se od počátku 90. let, je obdivuhodný, že děčínský zámek vstal jako bájný pták fénix z popela. Kdo si pamatuje stav celého areálu po odchodu sovětské armády, ví, že toto rčení není nadnesené. Oprava zámku je jeden z mála novodobých projektů Děčína, na který mohou být jeho obyvatelé pyšní jako na společné dílo.

S nástupem nového vedení v roce 2019 se ale situace zcela změnila. Obáváme se nyní o další cenné předměty, které jsou v expozicích, obáváme se o jejich bezpečnost i stav, na který může mít vliv nedodržování klimatických podmínek. Obáváme se toho, že správa zámku vlastně nechce a neumí s institucemi jako je Národní muzeum, Národní galerie, Národní památkový ústav nebo Oblastní muzeum spolupracovat, že jí nebude vadit další odvážení původních děčínských sbírek a výstavní interiéry raději zaplní bezcennými napodobeninami a atrakcemi. Takový přístup bude mít vážné dopady na pověst zámku a nepochybně i na jeho návštěvnost.

Bohužel se naplňují nejčernější obavy, které provázely nástup nekompetentního vedení zámku v roce 2019. Vyzýváme proto orgány města, aby tento neblahý vývoj zastavily a zajistily zámeckým sbírkám a kulturnímu dědictví města takovou péči, jakou si zaslouží.

DPVS (dříve Iniciativa pro děčínský zámek)

Na snímku z 28. června 2018 tehdejší kurátor děčínských zámeckých sbírek František Šuman během vernisáže v nově otevřené zámecké knihovně. Výroba zařízení knihovního sálu byla financovaná z evropského projektu, jehož udržitelnost pravděpodobně stále trvá.